Jarno Luoma-Nirva

Yksilönvapaus

Olen liberaali, eli kannatan yksilönvapautta. Aikuisilla ihmisillä tulee olla vapaus elää elämäänsä kuten haluavat, kunhan eivät vahingoita muita. Elä ja anna toistenkin elää.

Tällä hetkellä Suomessa rajoitetaan yksilönvapauksia monella tavalla. Ainakin nämä kansalaisten vapauksia rajoittavat asiat tulee poistaa:

 • Kauppojen, ravintoloiden ja palveluiden aukiolorajoitukset
 • Alkoholin myynti- ja mainostusrajoitukset
 • Nuuskan ja sähkötupakan myyntirajoitukset
 • Alkoholi- ja rahapelimonopolit
 • Kannabiksen laittomuus
 • Eutanasian laittomuus
 • Apteekkilupien lukumääräsääntely
 • Rahankeräyksen luvanvaraisuus
 • Toisen kotimaisen kielen opiskelupakko
 • Ylioppilaskuntien pakkojäsenyys
 • Miesten asevelvollisuus
 • Internetin sensurointi

Nämä kaikki löytyvät piraattien puolueohjelmasta. Jos koko ohjelman lukeminen tuntuu liian raskaalta, täällä on lista ohjelman kannanotoista.

Perustulo

Perustulo korjaisi suuren määrän ongelmia aina ylisuuresta byrokratiasta (ei tarvita virkamiesarmeijaa syynäämään menokuitteja, asuntojen kokoja ja vahtimaan työnhakuja ja kurssituksia), työttömyydestä (kaikki työnteko lisää käteen jäävää rahamäärää, lisäksi yrittäjyys lisääntyisi kun yrittäjät eivät enää putoaisi työttömyysturvan ulkopuolelle) ja epätasa-arvosta lähtien (kun on iso määrä erilaisia tukia, jotkut saavat enemmän kuin toiset, jotkut saattavat jäädä kokonaan ilman kun eivät osaa hakea oikeaa tukea tai saa virkailijalle vastaanottoaikaa). Byrokratian pieneneminen ja työllisyyden paraneminen tekisi ihmeitä myös valtion taloudelle. Täällä on eräs hyvin yksinkertainen perustulomalli ja siihen liittyvä laskuri: Perustulolaskuri

Suora demokratia

Edustuksellinen demokratia oli välttämätön kompromissi aikana, kun jokaisen kansalaisen ei ollut käytännössä mahdollista osallistua jokaiseen kansallisen tason päätökseen. Sen haittapuolena yksittäisellä kansalaisella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa yksittäisiin päätöksiin suoraan, ainoastaan osallistua päätöksen tekijöiden valintaan kerran neljässä vuodessa, toivoa, että oma ehdokas pääsee läpi ja jos pääsee, että tämä todella äänestää asioista siten kuin äänestäjä toivoisi. Jos näin ei käy, sitten pitää vain tyytyä odottamaan neljä vuotta ja yrittää uudelleen.

Nykyään koko kansa voi äänestää netissä nappia painamalla vaikka monta kertaa päivässä, siksi edustuksellisesta demokratiasta tulisi siirtyä hiljalleen suoraan demokratiaan. Omalta osaltani ajattelin aloittaa sen jo saman tien: jos tulen valituksi eduskuntaan, saavat kannattajani osallistua jokaiseen lakimuutosäänestykseen1, mistä pääsen eduskunnassa äänestämään. Eli kun eduskuntaan tulee uusi lakimuutosehdotus, saavat edustamani kansalaiset äänestää, tulisiko minun äänestää lain puolesta vai vastaan. Sitoudun noudattamaan äänestyksen tulosta siinäkin tapauksessa, että sattuisin itse olemaan eri mieltä. Kansanedustajan tehtävänähän on kuitenkin edustaa äänestäjiään eikä itseään.

[1]: Poislukien asiat, joista on jo kanta Piraattien puolueohjelmassa. Jos koko ohjelman lukeminen tuntuu liian työläältä, tässä on puolueen tavoitteet listattuna.

Yritystuet tulee lakkauttaa

HS:n tekemän laskelman mukaan valtio tukee yrityksiä n. 4,8 miljardilla eurolla, josta 3,7 miljardia on erilaisia verotukia(1). Valtio siis ensin verottaa kaikkia yrityksiä ja sitten jakaa tukia ja verohelpotuksia joillekin suosikkiyrityksilleen. Jos ne poistettaisiin, voitaisiin yhteisövero poistaa lähes kokonaan. Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen(2) mukaan yritystukia myönnettiin vuonna 2011 noin 1230 miljoonaa euroa. Tukien määrä on kasvanut 50 prosenttia viimeisen vuosikymmenen aikana. Tuet hidastavat tarpeelisia rakennemuutoksia ylläpitäessään muuten elinvoimattomia teollisuusrakenteita(3),(4). Tukien määrä on edelleen kasvamassa, vuoden 2013 tukimääräksi arvioidaan 1,3 miljardia(5). Edes yrityselämä ei pidä tuista, ne ovat Keskuskappakamarin leikkauslistalla ensimmäisenä(6).

(1) HS: Yhteisövero olisi varaa laskea lähes nollaan
(2) Työ- ja elinkeinoministeriö: Yritystukiselvitys (pdf)
(3) MTV: Yritystuet menossa remonttiin
(4) Kauppalehti: Yritystuet estävät luovaa tuhoa
(5) Yle: Tehottomiin tukiin taas lisämiljoonia
(6) Keskuskauppakamarin leikkauslista